Du är här

Hur ansöker jag?

Kontakta stadsdelsförvaltningen där du bor för att göra din ansökan. I Stockholm stad kan du ta kontakt med Kontaktcenter för Funktionsnedsättning eller med Äldre Direkt för att få mer information. 

Kontaktcenter Funktionsnedsättning
Telefon:
 08-508 11 508
E-postadress: kc.funktionsnedsattning@stockholm.se 

För mer information om ansökan om stöd och insatser vid funktionshinder klicka här

Äldre direkt
Telefon: 08-80 65 65

För mer information om ansökan om stöd och insatser inom äldreomsorg klicka här