Du är här

Fakta

Vi som arbetar administrativt inom CJs

Åsa Walderik, VD
Carin Eklund, Ekonomichef
Gabriella Belestam, Regionchef
Kristina Schultz, Teamchef
Per-Olof Andersson och Anna-Karin Schwartz, Teamledare

CJs Ledsagarservice AB styrelse

Dan Olsson, Ordförande
Markku Onella, Ledamot
Åsa Walderik, Suppleant

Inriktning: Ledsagning och avlösning.

Antal kunder i januari 2017: 170 inkl föreningar och privata.

Antal anställda: På CJs kontor arbetar förutom enhetschefen två heltidsanställda och i januari 2017 var vi 130 ledsagare, varav 24 döva och 32 teckenspråkiga. Alla ledsagare är timanställda och vi har kollektivavtal med KFO.

Specialkompetens: Syntolkning och teckenspråk

För ekonomisk information klicka här