Du är här

Tjänster

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med döva kunder och vi har även ledsagare som är fullt teckenspråkiga. Vi har också specialkompetens inom taktilt teckenspråk och erbjuder ledsagning till dövblinda kunder. Tillsammans kan vi hitta lösningar!

Vi har tillstånd att utföra flera insatser: ledsagning, avlösning, boendestöd och hemtjänst  läs mer om dom nedan: 

Ledsagning

Vi har bred kompetens och professionella ledsagare för att kunna bemöta och tillgodose alla kunders olika behov och önskemål. Är du tex intresserad av friluftsliv, opera eller bingo så ordnar vi en ledsagare med samma intresse som kan dela detta med dig. Vi har även medarbetare med kompetens inom internationellt teckenspråk. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga med våra insatser och får ett gott och personligt bemötande.

Avlösning

För dig som är anhörig och ger stöd till en närstående kan vi erbjuda dig avlösarservice.. Vi har god kompetens inom avlösning för kunder i alla åldrar, även för barn. Utefter individens behov matchas avlösare tillsammans med familjen. 

Boendestöd

Vi kan göra det som är svårt att få gjort tillsammans med dig. Om du behöver stöd i att planera och strukturera din vardag, så hjälps vi åt att hitta en metod som passar dig. Många av våra kunder behöver hjälp att finna glädjeämnen i vardagen eller vill hitta nya aktiviteter. Våra boendestödjare har anpassad utbildning och erfarenhet.

Hemtjänst

Om du bor kvar i ditt hem och upplever det svårt att klara av din vardag, kan du ansöka om bistånd hos din kommun. Du kan till exempel ansöka om hjälp med inköp, städ, tvätt, måltider, promenader och personlig omvårdnad. Vi utför alla insatser som du beviljas i ditt beslut om hemtjänst. Våra medarbetare är engagerade, kunniga och har dina behov och önskemål i fokus. Välkommen att välja oss när du fått ditt beslut om bistånd!