Du är här

Tjänster

När du fått ditt beslut om ledsagarservice träffas vi för att prata om vilken profil dina ledsagare ska ha. Det är viktigt att personkemin stämmer och att du får ledsagare eller avlösare som passar just dina behov och dina aktiviteter.

Våra ledsagare arbetar utifrån dina behov. Din ledsagare har goda kunskaper om din funktionsnedsättning. Våra ledsagare får löpande fortbildning i aktuella områden och vi har också ett löpande kvalitetsarbete. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga med våra insatser och får ett gott och personligt bemötande.

CJs Ledsagarservice har bred kompetens och professionella ledsagare för att kunna bemöta och tillgodose alla kunders olika behov och önskemål. Är du intresserad av friluftsliv och motion så ordnar vi en ledsagare med god kondition. Är opera ditt stora intresse får du en ledsagare som delar det intresset och som med sin kunskap kan berika era besök på Kungliga Operan.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med hörselskadade kunder och vi har även ledsagare som är fullt teckenspråkiga. Vi har också specialkompetens inom taktilt teckenspråk och erbjuder ledsagning till dövblinda kunder.

För synskadade kunder syntolkar ledsagaren omgivningen, beskriver miljön eller vad som finns runt omkring, berättar vilka varor som finns i butiken ni vistas i eller vad som sker på en scen eller bioduk. 

Vi erbjuder avlösarservice för dig som ger service och stöd till en närstående. Vi har god kompetens inom avlösning för kunder i alla åldrar, även för barn.

Våra ledsagare hittar i Stockholm och dess omgivning och är väl förtrogna med Stockholms lokaltrafik. De kan tipsa om kulturella och sociala aktiviteter som kan vara intressanta för just dig. 

De flesta av våra ledsagare har svenska som modersmål, men vi har också ledsagare som behärskar andra språk. Vill du ha ledsagning på ett annat språk än svenska, kontakta oss så försöker vi lösa det.  
 
För CJs Ledsagarservice är det en självklarhet att ge god service till våra kunder och att vara en bra arbetsgivare för våra medarbetare. Vi är engagerade, lyhörda och stolta över vår verksamhet.

CJs Ledsagarservice är en del av Team Olivia och tillhör samma affärsområde som Olivia Hemtjänst.