Ledsagning som passar just dina behov

Vi erbjuder ledsagarservice och avlösarservice till kunder i alla åldrar. Med ett personligt bemötande utgår vi från kundens behov och förutsättningar.

CJs Ledsagarservice har lång erfarenhet av dövblinda kunder och kunder med hörsel- och synnedsättning. Vår specialkompetens är syntolkning, teckenspråk och taktilt teckenspråk.

Vi möter varje kund utifrån hans eller hennes unika behov. Det som styr vår service till kunden är vår kunskap och vår känsla för våra uppdrag. Vi är engagerade och stolta över vår verksamhet.
 

Varmt välkommen till oss!

Vad är ledsagarservice?

Om du på grund av funktionsnedsättning behöver stöd och service för att kunna delta i olika fritidsaktiviteter eller i det offentliga kulturlivet kan ledsagarservice vara ett alternativ. 

Vi erbjuder också avlösarservice till dig som ger stöd till en anhörig eller närstående.

Ledsagarservice är en personlig service som alltid ska anpassas efter dina behov. 

Vem kan få ledsagning?

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du blir isolerad hemma och inte kan ta dig ut på egen hand, kan ansöka om ledsagarservice hos stadsdelförvaltningen. 

Stadsdelen fattar beslut om hur många timmar i månaden du kan beviljas. Därefter bestämmer du vilken utförare du vill ha.

Biståndsbedömd insats är kostnadsfri.

Hur ansöker jag?

Ansökan om ledsagarservice eller avlösarservice gör du till stadsdelsförvaltningen i din kommun. En biståndshandläggare besöker dig för att utreda och bedöma ditt behöv av stöd.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!