Ledsagning som passar just dina behov

Vi erbjuder ledsagarservice och avlösarservice till kunder i alla åldrar. Med ett personligt bemötande utgår vi från kundens behov och förutsättningar.

CJs Ledsagarservice har lång erfarenhet av dövblinda kunder och kunder med hörsel- och synnedsättning. Vår specialkompetens är syntolkning, teckenspråk och taktilt teckenspråk.

Vi möter varje kund utifrån hans eller hennes unika behov. Det som styr vår service till kunden är vår kunskap och vår känsla för våra uppdrag. Vi är engagerade och stolta över vår verksamhet.
 

Varmt välkommen till oss!