Du är här

Bolagsinformation

CJs ledsagarservice är en enhet inom Olivia Hemomsorg, som sedan april 2024 är en del av Attendo. Läs mer på www.attendo.se. Ta gärna också del av Attendos etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster (Code of conduct). Uppförandekoden bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. 

Olivia Hemomsorg har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna. 

Dataskyddsombud: dataprotection@attendo.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt för Olivia Hemomsorg kan du klicka här.