Du är här

Kvalitetsarbete

Kvalitet och nyckeltal

Kvalitetsarbetet utgår från kundernas behov och önskemål. Kunderna ska känna sig trygga med insatserna, få ett gott bemötande och känna att insatsen utförs med hög kvalitet.

Kundernas önskemål på ledsagare tillgodoses i möjligaste mån vad gäller intressen, ålder och kön. Vår avvikelsehantering bidrar till en systematisk kvalitetsförbättring. Enligt vår senaste kundundersökning var 100% av kunderna nöjda, därav 89% mycket nöjda, vad gäller tillgänglighet, bemötande, service och ledsagning.

Ledsagarna erhåller kontinuerlig fortbildning. I vår senaste medarbetarundersökning bland ledsagarna uppger en stor majoritet att de trivs mycket bra, att CJs har ett öppet klimat, bra kompetensdagar. Alla nya ledsagare får introduktionsutbildning och en ledsagarhandbok. Ledsagarna är engagerade i sina kunder och är stolta över sitt arbete!

Mål 

Att ge god service och ett gott bemötande till våra kunder och deras företrädare och de kommuner vi samarbetar med. Vi möter varje kund utifrån hans eller hennes unika behov.

Våra värdeord

Kunskap, Känsla, Trygghet, Kontinuitet

Vår vision

Vi ska vara det personliga och kompetenta ledsagarföretaget i Stockholm – en betydande partner till våra kunder och uppdragsgivare.

Vi vill vara det naturliga första valet.