Du är här

Vår historia

CJs Ledsagarservice startades 2001 av Cissi Johansson. Cissi hade arbetat med dövblinda personer och såg ett behov av mer stöd och service till personer med syn- och hörselnedsättning. I januari 2017 hade vi 170 kunder och 130 ledsagare. CJs Ledsagarservice köptes i augusti 2012 av koncernen Team Olivia AB. CJs Ledsagarservice har fortsatt att vara det lilla företaget inom en stor koncern och har ett nära samarbete med de andra bolagen där vi kan utbyta erfarenheter och kunskap.

CJs ingår i Affärsområde Hemomsorg inom Team Olivia. I affärsområdet ingår tjänster som utgår från varje individs egna hem. Olivia Hemomsorg har idag ca 800 medarbetare och 1 900 kunder. På varje enhet finns en utsedd kvalitetshandledare som stöd för nya medarbetare i kvalitetsarbetet. Ledningsgruppen för affärsområde Hemomsorg består av VD, ekonomichef, kvalitetsutvecklare, HR-strateg & affärsutvecklare samt regionchefer. Till stöd för det ekonomiska arbetet finns två ekonomer, samt enskild avdelning för lönehantering. Våra enheter är indelade i fyra regioner som leds av en regionchef och på varje enhet finns teamchef och teamledare.

Vi har kollektivavtal tecknat med Vårdföretagarna. 

Läs mer på www.oliviahemtjanst.se